หัวเรื่อง :    รับสมัคร ป.โท แจ้งลบกระทู้
  รายละเอียด :

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( โครงการพัฒนาบุคลากรฯสู่ประชาคมอาเชียน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(อยู่ระหว่างเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย) หลักสูตรที่เปิดสอน โดยสามารถใช้ทุน อปท. หรือหน่วยราชการอื่นๆ ได้ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) -การบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) –การบัญชีบริหาร (มีวิชาบัญชี 15 หน่วยกิต) - การจัดการทั่วไป - การจัดการงานก่อสร้าง 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.) -การบริหารจัดการภาครัฐ ระยะเวลาการศึกษา (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน) อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา) แบ่งจ่าย 10 งวด ระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียน 1 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2556 กำหนดเปิดเรียน ตุลาคม 2556 หลักฐานการสมัครเรียน - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ - ใบรับรองผลการศึกษา(transcript) จำนวน 3 ฉบับ -สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) จำนวน 3 ฉบับ -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 3 ฉบับ หมายเหตุ สอบถามข้อมูล ได้ที่ 084-9859996 สำหรับภาคเหนือ www.siam2aec.net โครงการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐและเอกชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-KRAI) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผู้ตั้งกระทู้ : ประสานงาน    อีเมลล์ :    วันที่ตั้งกระทู้ : 2013-08-29 21:28:07
ผู้ตอบ : 0 ผู้อ่าน : 354
แสดงความคิดเห็น
คำตอบ
ชื่อ
อีเมลล์
ไฟล์ภาพ
 
พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ วิธีการนี้จะช่วยป้องกันการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ