กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์
--------------------

เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150
หมายเลขโทรศัพท์ (ประธาน นายขยัน วิพรหมชัย  081-9608699)
Email   umongsavingfund@hotmail.com