สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อ

 

สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์