Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ
ชื่อโครงการ : โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ
ระยะเวลาดำเนินการ : 2013-10-20 ถึง 2013-10-20
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ : การดำเนินงานเสร็จสิ้น
 
สรุปผลการดำเนินการ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ หน่วยอบรมประชาชนตำบลอุโมงค์ มีพุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสามเณร กว่า 1,000 คน เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ วัดเชตวันหนองหมู หมู่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
ภาพกิจกรรม