Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเยาวชน ทต.นาทราย
ชื่อโครงการ : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเยาวชน ทต.นาทราย
ระยะเวลาดำเนินการ : 2013-05-10 ถึง 2013-05-10
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา
สถานที่ดำเนินการ : เรียบร้อยแล้ว
 
สรุปผลการดำเนินการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลนาทรายพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ นำสภาเด็กและเยาวชน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน เข้าศึกษาเรื่องภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 จำนวน 47 คน
 
ภาพกิจกรรม