Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3

  
เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )รางวัล
รางวัล : เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )รางวัล " พระปกเกล้าทองคำ " ประจำปี 2561
วันที่รับรางวัล : 10-11-2561
ไฟล์ :
 

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปลื้ม!! รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ “หัวใจแห่งความสำเร็จมาจากประชาชน” ... เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๐ พ.ย.๖๑ นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๖๑ จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมแสดงความยินดี สำหรับพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ ๒๐ ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างในการพัฒนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอขอบคุณทุกเครือข่าย พี่น้อง ประชาชนตำบลอุโมงค์ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จจนได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นรางวัล “เกียรติภูมิแห่งท้องถิ่น” โดยทุกเครือข่ายจะร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จต่อไป

74

74

74