การรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 385 วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 2560 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ