การรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง )

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 210 วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 2560 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายละเอียดตามไฟล์แนบ