ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเ้ทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 265 วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559 ไฟล์ : ดาวโหลด