ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2,7,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดกำหนดการและราคากลาง ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 257 วันที่ประกาศ : 13 ต.ค. 2559 ไฟล์ : ดาวโหลด