ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบาดาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 และ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางและกำหนดการต่างๆ ตามไฟล์แนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 217 วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2559 ไฟล์ : ดาวโหลด