เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 219 วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2559 ไฟล์ : ดาวโหลด

คู่สัญญา นายนัฐพล พาหิรัญ
งบประมาณในการก่อสร้าง 250,000 บาท
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 16 มีนาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2559