ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ถนนสายลำพูน - เชียงใหม่ และ ถนนสายริมปิง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 509 วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2555 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ถนนสายลำพูน - เชียงใหม่ และ ถนนสายริมปิง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ถนนสายลำพูน - เชียงใหม่ และ ถนนสายริมปิง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555เนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างเป็น รายการอื่น ซึ่งไม่สามารถดำเนินการสอบราคาต่อไปได้ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคา