การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี พ.ศ. 2558

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 256 วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 2558 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ