รับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 288 วันที่ประกาศ : 4 ก.ย. 2558 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ :

1. ครู อันดับ ค.ศ.1 เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อ:
กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์
หมายเลขโทรศัพท์ 053-983234 ต่อ 114
ได้ทุกวัน เวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.