ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 283 วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2558 ไฟล์ : ดาวโหลด

ผลการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ ดังต่อไปนี้

1). นางกรรณิกา เศรษฐกิจ ลำดับที่ 1
2). นางสาวอุบลรัตน์ กมลธง ลำดับที่ 2
3). นางสาวกนกวรรณ ธนูสนธิ์ ลำดับที่ 3

เนื่องจากระบบสารสนเทศมีปัญหา ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อในประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม กองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์์ โทร. 053 983234 ต่อ 114