ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ประจำปีงบประมาณ 2558

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 251 วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2558 ไฟล์ : ดาวโหลด

**รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

1. นางสาวกนกวรรณ ธนูสนธิ์ เลขประจำตัวสอบ 002
2. นางสาวอุบลรัตน์ กมลธง เลขประจำตัวสอบ 005
3. นางกรรณิกา เศรษฐกิจ เลขประจำตัวสอบ 007

**ให้ผู้มีสิทธิฯ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

**สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์