เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้เขียน : วราภรณ์ ขว้างจิตต์ เข้าชม : 224 วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2558 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 0-5398-3234 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป