ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3,4,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 120 วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2557 ไฟล์ : ดาวโหลด

กำหนดขายเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557