สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 105 วันที่ประกาศ : 15 ต.ค. 2557 ไฟล์ : ดาวโหลด