จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 247 วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2557 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายละเอีดตามเอกสารที่แนบมา