สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 475 วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2555 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2) ตามแบบเทศบาลกำหนด จำนวน 1 โครงการ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรูปแบบและเอกสารสอบราคา ในราคราชุดละ 1,100 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. 2555 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2555 หรือสอบถามทางโทรหมายเลข 0 5398 3234 , 0 5398 3261 ในวันและเวลาราชการ