เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ทำการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 139 วันที่ประกาศ : 14 ม.ค. 2557 ไฟล์ : ดาวโหลด