จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบลายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 123 วันที่ประกาศ : 10 ม.ค. 2557 ไฟล์ : ดาวโหลด