ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 1065 วันที่ประกาศ : 26 พ.ย. 2556 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕6 ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕6 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน