สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 331 วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2555 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามแบบเทศบาลกำหนด จำนวน ๑ โครงการ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรูปแบบและเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๑๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระหว่างวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๘-๓๒๓๔ , ๐-๕๓๙๘-๓๒๖๑ ในวันและเวลาราชการ