เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ

ผู้เขียน : วราภรณ์ ขว้างจิตต์ เข้าชม : 281 วันที่ประกาศ : 6 ส.ค. 2556 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

เทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ รายละเอียด ดังนี้
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ