รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

ผู้เขียน : วราภรณ์ ขว้างจิตต์ เข้าชม : 296 วันที่ประกาศ : 17 ก.ค. 2556 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5