ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 1002 วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2556 ไฟล์ : ดาวโหลด

ด้วย สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน