เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 100 วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2564 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 มีกำหนด 30 วัน เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2564