ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา 1/2564

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 263 วันที่ประกาศ : 11 ก.พ. 2564 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง	รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ประจำปีการศึกษา 1/2564

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ จะเปิดรับสมัครนักเรียน โดยทำการคัดเลือก ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/๒๕๖4 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับสมัคร

**ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ***