ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 88 วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ รายละเอียดเรื่องที่ประชุมตามไฟล์แนบ