... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีอาคารเอนกประสงค์ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 123 วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีอาคารเอนกประสงค์ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีอาคารเอนกประสงค์ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ...

** การแต่งกาย
1. ข้าราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก หรือเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการกากีคอพับแขนยาว
2. ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวกพร้อมกระบี่ ถุงมือ
3. องค์กรเอกชนนักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบของหน่วยงาน
4. กลุ่มพลังมวลชน องค์กร ภาคีและประชาชน ชุดผ้าไทยโทนสีชมพู

** หมายเหตุ
1. หน่วยงาน องค์กรที่จะนำพวงมาลาไปถวายสักการะ ขอให้จัดเตรียมขาตั้งพวงมาลาไปด้วย
2. ขอให้หน่วยงาน องค์กร เจ้าของพวงมาลารับพวงมาลากลับคืนได้หลังเสร็จพิธี