เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 279 วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่

... เช้าวันนี้ (16 ต.ค.63) นายสุรินทร์ พรหมพนัส เข้าสักการะพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล บริเวณศาลพระพรหม หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นวันแรก โดยพิธีการต้อนรับจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ มีนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมให้การต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินกับนายสุรินทร์ พรหมพนัส เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์คนใหม่ บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากพี่-น้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121