ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 9 วันที่ประกาศ : 5 ต.ค. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ