เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 153 วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างมีประสิทธิภาพ

...วันนี้ ( 22 กันยายน 2563 ) ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยการนำของนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ จัดโครงการซ้อมแผน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563 " ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลอุโมงค์" ส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุในเด็กเล็ก บูรณาการร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ   โดยได้จำลองเหตุการณ์จริง ดำเนินกิจกรรมการป้องกันฯ อุบัติเหตุ/อุบัติภัย ให้กับผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยเน้นในเรื่องการสวมหมวกกันน๊อคในการขับขี่ปลอดภัย 100% การป้องกันฯ กรณีเด็กติดในรถตู้ และการซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินไหว อัคคีภัย ซึ่งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ดังกล่าว มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะได้ทบทวน หาจุดบกพร่องในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการให้เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติจริงภาคสนาม หรือ กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ : ดับเพลิงตัวน้อย กู้ภัยตัวโต
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121