ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 69 วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

     งานกิจการสภา   ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ   ครั้งที่  1   ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่  25 กันยายน  2563   เวลา  09.00   น.   ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณางานในกิจการสภาเทศบาลและเรื่องอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมแนบมาด้วยแล้ว