... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์” ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณโยชน์ และกำจัดวัชพืชในลำน้ำ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 151 วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์” ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณโยชน์ และกำจัดวัชพืชในลำน้ำ

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์” ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณโยชน์ และกำจัดวัชพืชในลำน้ำ
... วันนี้ (20 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ เวทีกลางน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในกิจกรรมจิตอาสา “ คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสียสละอุทิศตนเป็นจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมจิตอาสาในห้วงวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช การเปิดทางน้ำไหล โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ : นฤเทพ พรหมเทศน์ / jubjeep hualon
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398