... ด้วย เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสียสละอุทิศตนเป็นจิตอาสา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมจิตอาสาในห้วงวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ อำเภอเมืองลำพูน
... เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.ณ เวทีกลางน้ำ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญประชาชนจิตอาสาตำบลอุโมงค์ กลุ่ม องค์กร ภาคี นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
*** การแต่งกาย
การแต่งการจิตอาสา : เสื้อสีเหลือง สวมหมวก ผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและติดบัตรประจำตัวจิตอาสา
ประชาชนทั่วไป : เสื้อสีเหลือง โดยแต่งกายชุดที่พร้อมในการปฏิบัติงาน
นักเรียน/นักศึกษา : ชุดพละ/ชุดกีฬา/ชุดที่โรงเรียนกำหนด
*** หมายเหตุ ขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมฯ มาด้วย ***

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
โทร 0 5398 3234 ต่อ 109
" /> ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ เวทีกลางน้ำ เทศบาลตำบลอุโมงค์

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ เวทีกลางน้ำ เทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 93 วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ เวทีกลางน้ำ เทศบาลตำบลอุโมงค์
... ด้วย เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสียสละอุทิศตนเป็นจิตอาสา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมจิตอาสาในห้วงวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ อำเภอเมืองลำพูน
... เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา " คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์ " ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.ณ เวทีกลางน้ำ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญประชาชนจิตอาสาตำบลอุโมงค์ กลุ่ม องค์กร ภาคี นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
*** การแต่งกาย
การแต่งการจิตอาสา : เสื้อสีเหลือง สวมหมวก ผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและติดบัตรประจำตัวจิตอาสา
ประชาชนทั่วไป : เสื้อสีเหลือง โดยแต่งกายชุดที่พร้อมในการปฏิบัติงาน
นักเรียน/นักศึกษา : ชุดพละ/ชุดกีฬา/ชุดที่โรงเรียนกำหนด
*** หมายเหตุ ขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมฯ มาด้วย ***

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
โทร 0 5398 3234 ต่อ 109