รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : นารี นพบุรี เข้าชม : 47 วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน