เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ จำนวน 7 รายการ

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 299 วันที่ประกาศ : 10 ม.ค. 2556 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ จำนวน 7 รายการเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ จำนวน 7 รายการ (ตามเอกสารแนบ)ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอดูพัสดุครุำภัณฑ์ ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลอุโมงค์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ม.ค. 2556หรือโทรศัพท์หมายเลข 053983234 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ