เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ที่มีผลการดำเนินความปลอดภัยทางถนน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 77 วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น  ที่มีผลการดำเนินความปลอดภัยทางถนน

... ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลอุโมงค์ รับใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินความปลอดภัยทางถนนดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยจังหวัดลำพูน
... วันนี้ ( 31 ส.ค.63 ) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้ นายเรวัต ตันตรา หัวหน้าสำนักปลัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ตามโครงการโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน) เป็นประธานมอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 12