ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 14 วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ