ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 252 วันที่ประกาศ : 10 ส.ค. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ รายละเอียดการประชุม ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้