Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เขียน :นิติพงษ์ จันต๊ะราชา
เข้าชม : 23
วันที่ประกาศ : 2019-12-17
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ปรับปรุงเสียงตามสาย ๑๑ หมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจเจเรดิโอ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทนงศักดิ์ รัตนโสภณ

(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์