ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ พร้อมเทรเลอร์ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 125 วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2562 ไฟล์ : ดาวโหลด


ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ พร้อมเทรเลอร์ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีโครงการ ซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ พร้อมเทรเลอร์ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เรือยนต์หรือเรืออรรถประโยชน์(๒๕.๑๑.๑๗.๑๕ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.แกรนด์ไลออน (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ทนงศักดิ์ รัตนโสภณ
(นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์