Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

img1 img2 img3

“ ANTI-CORRUPTION ”ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต
ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : “ ANTI-CORRUPTION ”ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต
ผู้เขียน :สมพร สุยะ
เข้าชม : 38
วันที่ประกาศ : 2019-06-28
ไฟล์ : เปิดไฟล์

      ... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต สร้างความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
... วันนี้ ( ๒๘ มิ.ย.๖๒ ) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมประกาศประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต สร้างความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ยืดถือเป็นแนวปฏิบัติ .-


1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694