เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 452 วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 2562 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 มีกำหนด 28 วัน เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562