ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 617 วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2561 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่แนบไฟล์พร้อมนี้