ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ผู้เขียน : รัชนี ศรีธิหล้า เข้าชม : 543 วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2561 ไฟล์ : ดาวโหลด

เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีรายละเอียดเรื่องที่พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมไฟล์ที่แนบ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน